Yüksekte Çalışma Eğitimi

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir.

Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Yasal Dayanak

 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.
 • İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
  Çalışanların bilgilendirilmesiMADDE 10
  1) İş ekipmanının kullanım koşulları.
  2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.
 • 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Çalışanların eğitimiMADDE 17
  (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

Katılımcı Sayısı
Firmalarda bulunan eğitim alacak personel sayısına göre değişiklik göstermektedir.
Katılımcı Profili
Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri, inşaat, çatı işleri, dış cephe giydirme, dış cephe iskelede çalışanlar ve buna benzer çalışma yapanlar…
Eğitimin Amacı
Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.
Eğitim Süresi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi: 1 gün
Eğitim
Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

Eğitimlerimiz Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenlik Sertifikasına sahip  uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Eğitimler 1/2 gün teorik ve 1/2 gün uygulamalı olarak toplam 8 saat sürmektedir. Talep edilmesi durumunda 16 saat olarak de düzenlenmektedir.

Bu süre firmanın çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir.

Eğitim İçeriği

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
 • Sık kullanılan düğüm çeşitleri
 • Askıda kalma şoku ve süresi
 • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri
 • Askıda kalan personelin İLKYARDIM uygulaması

Belgelendirme Süreci
Eğitimlere katılım zorunludur. Katılımcımlar yanlarında kimlik fotokopilerini ve 1 adet kimlik için fotoğraf getirerek eğitimciye teslim edeceklerdir.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır.

Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi veren eğitmenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi, eğitim yenileme tarihi yer alır.

Bu eğitimi birçok kurum verebiliyor, peki NEDEN BİZ ?
Siz ”in için iyi, güzel ve kaliteli olan ne varsa; onlara layık olduğunuzu düşünüyoruz.

– Yüksekte çalışma esnasında kullanılabilecek bütün ekipmanlar tarafımızdan getiriliyor ve eğitime katılan personele uygulamalı olarak gösteriliyor.

– Yüksekte çalışma eğitimi uygulamasını firmanızda, çalıştığınız sektör ve işe göre düzenlemekteyiz.

– Eğitimde insan sağlığını, insan hayatını ve can güvenliğini ön planda tutuyoruz.

– Eğitim sonrası firmanızın yüksekte çalışma ekipmanı  ihtiyaç analizini çıkartıyoruz ve talep edilmesi durumunda ekipman tedariği de sağlıyoruz.

Eğitime katılan her personele Yüksekte Çalışma Kimlik Kartı da düzenliyoruz.

– Eğitim sonrası firmanıza özel, 6331 sayılı kanunda zorunlu olan Yüksekte Çalışma Talimatı, Emniyet Kemeri Kontrol Formu, Yüksekte Çalışma İzin Formu, İskele Kullanımı Talimatı, Merdiven Kullanımı Talimatı vb. ihtiyacınız olan dokümanları tarafımızdan düzenliyor sizlere teslim ediyoruz.

– Eğitimlerimizin kalitesi ile adımızın anılmasını ve iş birliğimizin samimiyetle taçlandırılmasını isteriz.

– Tüm kursiyerlerimizle kurduğumuz güçlü bağımız ile eğitimlerimiz tamamlandıktan sonra da irtibatımızı kopartmayıp kesintisiz desteklerimizi sürdürmekteyiz.

*Unutmayın! Alacağınız eğitimler ile işinizin geleceğini ve prestijinizi sağlama alabilirsiniz.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.