Temel Excell Eğitimi

Ofis programları masa başı çalışan personelin işlerini hızlı ve düzenli bir şekilde yapabildiği programlardır. En yaygın olarak kullanılan ofis programları arasında ise, Microsoft Word, Excel, Powerpoint ve de Outlook‘tur.

Bu programlar arasında kapasite ve yapabilecekleri arasında en kapsamlı olan ise exceldir. İyi derece de excel bilenlerin tüm ofis çalışanlarınca aranılan eleman oldukları bir gerçektir.

Şahin Akademi olarak, Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye çapında Temel ve İleri Düzey Excel Eğitimi hizmeti vermekteyiz.

Temel Excel eğitiminin amacı; işe yeni başlayan veya excel konusunda herhangi bir tecrübesi olmayan kişilerin, temel ofis görevlerini yapabilmeleri ve temel düzeyde yetkinlik kazanabilmeleridir.

Eğitimin içeriğinde ise;

  • Excel programının tanıtılması, arayüzünün tanıtılması
  • Temel seviyede dört işlem yapılabilmesi, basit excel formüllerinin kullanımı
  • Grafik oluşturma, tablo oluşturma, form oluşturma
  • Tablo ve hücrelerin biçimlendirilmesi
  • Verilen bir excel dosyasını taşıma, kopyalama, açma ve düzenleme işlemleri
  • Excel’den yazıcıya çıktı gönderme, sayfa ayarlamaları
  • Hücrelere veri girişi, verilerin tanımlanması, açıklama eklenmesi, biçimlendirme türleri
  • Excel kısayollarının öğretilmesi
  • Çoklu veri girişi ve süzme, sıralama işlemleri

Temel excel eğitimi sonrasında, eğitimi alanlar, ofis işlemlerini daha hızlı, daha yetkin ve zamanlarını daha efektif kullanmış olacaklardır. Aldıkları temel eğitim sonrasında, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için ne gibi yöntemler izleyecekleri ayrıca eğitim boyunca kursiyerlere öğretilecektir.

Temel Excell Eğitimi

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.