Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Tem 08, 2019

sahi1991

Hizmetler

0

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

PATLAMADAN KORUNMA DOKUMANI

  1. HİZMET VERİLECEK YERİN /İŞİN TANIMI :

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği İş Yeri Ortamında Oluşabilecek Patlama Risklerini Ortadan Kaldırmak ve Gerekli Önlemleri Almak için ‘’Patlamadan Korunma Dokümanı” hizmeti verilecektir.

  1. PATLAMADAN KORUNMA DOKUMAN SÜRECİ

(30 Nisan 2013 Salı- Sayı : 28633) Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik kapsamında çalışma yapılacaktır.

  1. Amacı;

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  1. Dokümanların Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

  1. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması;

Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerler sınıflandırılır.

Patlayıcı ortam değerlendirilmesi yönetmeliği Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlanır.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir.

  1. Patlamadan korunma dokümanında bulunması gerekenler;

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

HİZMET SÜRESİ

Çalışmalar ; patlayıcı olan ve olmayan bölgelerin tespiti, envanter toplama ve raporlama olmak üzere üç evreden oluşmaktadır. Yaklaşık 1 ay sürmektedir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.