İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, işyeri tehlike sınıfına göre belirlenen süre ve saatlerde tüm çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak, eğitimi belgelendirmek ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler. Tehlike sınıfına göre eğitim alınması gereken süre ve sayı aşağıdaki gibidir:

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

İSG Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, işyeri tehlike sınıfına göre belirlenen süre ve saatlerde tüm çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak, eğitimi belgelendirmek ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler. Tehlike sınıfına göre eğitim alınması gereken süre ve sayı aşağıdaki gibidir:

  • Az tehlikeli sınıfta tüm çalışanların  3 yılda 1 defa en az 8 saat;
  • Tehlikeli sınıfta tüm çalışanların 2 yılda 1 defa en az 12 saat;
  • Çok tehlikeli sınıfta tüm çalışanların yılda 1 defa en az 16 saat

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Kimler katılabilir ?
İlgili yasaya göre; kendi nam ve hesabına  en az 1 işçi çalıştıran tüm işverenler ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm yöneticiler, çalışanlarına tehlike sınıfına göre belirlenmiş sürelerde temel iş sağlığı güvenliği eğitimi aldırmak ve bu eğitimleri belgelendirmekle yükümlüdür.
Sınav / Sertifikasyon
Temel iş sağlığı güvenliği eğitiminde, eğitim öncesi yapılan ön test ile çalışanın mevcut bilgisi ölçüldükten sonra, eğitim sonrası yapılan son test ile de eğitimin etkililiği ölçülür. Aynı zamanda yasanın zorunlu kıldığı ölçme değerlendirme koşulu sağlanarak eğitim kayıt altına alınmış olur.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.