Hijyen Eğitimi

Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Hijyen Eğitimi Nedir?
Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;

 1. Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.
 2. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.
 3. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerinde çalışanlar da hijyen eğitimi almalıdır.
 4. Hotel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.
 5. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Hedef
Hijyen eğitimi kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

 1. Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
 2. Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulüne uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
 3. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
 4. Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
 5. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
 6. Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

İçerik
A. Gıda Üretim Perakende Satış Ve Su Sektöründe Bulaşıcı Hastalıklar

 1. Mikrobiyoloji
  • Mikrop tanımı
  • Çeşitleri
   1. Bakteri
   2. Virüs
   3. Mantar
   4. Parazit
  • Yaşama ve üreme şartları
  • Hastalık yapma güçleri
 2. Bulaşma Yolları
  • Ağız yolu
  • Temas Yolu
   1. İnsan-insan
   2. Hayvan-insan
   3. Eşya-insan
  • Hava yolu
 3. Enfeksiyon zinciri
  • Enfeksiyon kaynağı
  • Bulaşma yolu
  • Sağlam kişiye bulaşma
 4. Sık görülen hastalıklar
  • Ağız yolu ile bulaşanlar
  • Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
  • Hava yoluyla bulaşanlar

B. Gıda Üretim Perakende Satış Ve Su Sektöründe Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Koruyucu Yaklaşımlar

 1. Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • El temizliği
  • Tuvalet sonrası temizlik
  • Öksürük-aksırık ile gıda bulaşının önlenmesi
 2. Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • İnsan-insan teması
  • Hayvan-insan teması
  • Eşya-insan teması
 3. Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • Damlacıkla bulaşanlar
  • Direkt temasla bulaşanlar

Yasal Durum
1. Çalışanlara yönelik yasal durum;

a. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar

2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum;

a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar

Eğitim Sonunda Verilen Belge
Hijyen eğitimi alan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurs bitirme belgesi (hijyen eğitimi sertifikası) verilmektedir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.