GWO (Global Wind Organasation) Eğitimleri

GWO (Global Wind Organisation – Küresel Rüzgar Türbinleri Organizasyonu) Rüzgar Enerji Santrali (RES) sektörünün; Üretim, montaj, servis ve işletilmesi sürecinde yer alan tüm çalışanlara yönelik sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını amaçlayan küresel bir birliktir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Genel Bilgi
GWO, Temel Güvenlik Eğitim (Basic Safety Training) 4 modül içerir:

 • Yüksekte Çalışma ve Kurtarma     ( 2 gün )
 • İlk Yardım                                     ( 2 gün )
 • Yangın Bilinçlendirme                    ( 1/2 gün )
 • Elle Taşıma                                      ( 1/2 gün )

GWO BST Temel Güvenlik Eğitimi Yenileme :

 • Yüksekte Çalışma Yenileme
 • İlk Yardım Yenileme
 • Elle Taşıma Yenileme
 • Yangın Bilinci Yenileme

GWO Sertifikası Eğitimleri ile amaç; Rüzgar Enerji Santralinde ve türbinlerinde çalışan tüm personelin Dünyanın herhangi bir yerinde Rüzgar Türbinleri için Temel İş Güvenliği Eğitimlerini aynı standartta alabilmesinin sağlanmasıdır. Bu standart ile Tüm Dünya da rüzgar endüstrisinde eğitim ve doğru uygulama standartlarının gelişimi, rüzgar enerji santrallerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak ve çalışmalar sırasında çevreye verilen zararı en aza indirmek amaçlanmaktadır.

ŞAHİN AKADEMİ MÜH. ve EĞİTİM HİZ. A.Ş. olarak çözüm ortaklığı çerçevesinde sunduğumuz GWO eğitimlerini talep edilmesi durumunda maksimum 12 kişililk gruplar halinde GWO ve Türkiye yasalarına uygun hale getirebilmekteyiz. Böylelikle firma zaman kaybı yaşamadan hem uluslararası GWO standartlarını yerine getirmiş hem de Türkiye de kanunen zorunlu olan 6331 sayılı yasanın gerekliliklerini yerine getirmiş olmaktadır.

Rüzgâr Türbinleri için GWO Sertifikalı Temel İş Güvenliği Eğitimlerimizi (Basic Safety Training – BST) hem teorik hem de uygulamalı eğitim olarak Bursa’da bulunan uygulama sahamızda, yüksekte çalışma eğitimini verebilmekteyiz veya tamamen sizin iş yerinizde belli ekipmanlar tarafımızdan getirilecek şekilde de eğitimlerinizi Türkiye geneli olarak da organize edebilmekteyiz.

Eğitim sonunda Global Wind Organisation onaylı verilen GWO sertifikası 2 sene boyunca geçerliliğini korumakta olup www.globalwindsafety.org resmî sitesinde de görüntülenebilmektedir.

Zorunlu Yasal Mevzuat Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.
Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
 • Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
 • Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
 • Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 • Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

Eğitim Süresi : Her bir Grup için 2 Gün ( 16 saat )

Eğitim Sayısı : En fazla 12 kişi kadar eğitim verilebilmektedir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve GWO eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir. Sertifika süresi 2 yıl geçerlidir.

Temel Yangın Bilinci Eğitimi
Çalışanların öncelikle önleme faaliyetleri ve işyerinde ortaya çıkabilecek bir yangın acil durumda doğru malzemeyle muhtemel yangınlara müdahalelerini yapabilmelerini sağlamak. Yasal olarak Acil durum ekiplerinde olması gereken Söndürme ekibine gerekli eğitimlerin verilmesi. İlk gören reaksiyonu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği TÜM ÇALIŞANLARIN TEMEL YANGIN eğitiminin verilmesidir. İlkgören reaksiyonu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği 10 Kişiden en az 1 kişi TEMEL YANGIN EĞİTİMİNİ alması gerekir. Yangın eğitimini kendi çalışma sahamızda ve ya müşterimizin uygun bir sahasında verilebilmektedir.

Eğitim Süresi : Her bir Grup için 4 Saat (1/2 Gün)

Katılımcı Sayısı :  En fazla 12 kişi kadar eğitim verilebilmektedir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve GWO eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “ Temel Yangın Bilinci Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir. Sertifika süresi 2 yıl geçerlidir.

İlk Yardım Eğitimi
Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlayıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlayıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “İlkyardımcı Sertifikası” almış kişidir.

Eğitim Süresi : Her bir Grup için 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı : En fazla 12 kişi kadar eğitim verilebilmektedir.

Sertifikalandırma

Sağlık bakanlığı onaylı eğitmenimiz ve GWO eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “ Temel İlk Yardım Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir. Sertifika süresi 2 yıl geçerlidir.

Elle Taşıma Eğitimi
Tek başına ya da başka bir işin bir parçası olarak yükün, bir veya daha fazla kişi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması indirilmesi çekilmesi itilmesi taşınması veya hareket ettirilmesi gibi taşıma işleri.

Eğitim Süresi : Her bir Grup için 4 Saat (1/2 Gün)

Katılımcı Sayısı : En fazla 12 kişi kadar eğitim verilebilmektedir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve GWO eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Elle Taşıma Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir. Sertifika süresi 2 yıl geçerlidir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.