Merdivenle yapılan çalışmalarda her yıl bir çok çalışan yaralanmakta yada sakat kalmakta. Merdivenin kolay erişilebilir bir ekipman olması, çalışma yapılması sırasında çoğu zaman yetersizliklerinin gözden kaçırılmasına sebebiyet vermekte. Merdivenle çalışma yapılmadan önce, yapılacak iş acaba başka bir ekipman ile daha güvenli olacak şekilde yapılabilir mi diye sormak, potansiyel kazaların önüne geçmekte faydalı olacaktır. Merdivenle çalışma […]

4 Eylül 2019

0