Arama Kurtarma Eğitimi

Arama Kurtarma Eğitimi

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Hedef Kitle

 • Yöneticiler
 • Tüm çalışanlar
 • Personeller

Yasal Dayanak

 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • 2- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
 • 3- 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

a) İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,

b) Meydana gelen Afet durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi

c) İşletme prestijinin korunması

d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

İçeriği

 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme
 • Kurtarma Teknikleri
 • Sedyeye Alma, Paketleme ve Sevk

Uygulama

 • Acil hallerde yaralı taşıma usulleri
 • Düğümler ve yapılışı
 •  İstasyon kurma
 • Yüksekten iniş ve tahliye
 •  Sedye bağlama

Senaryo

 • Personelin tamamı; firma içerisinde kaybolan bir personeli arayıp bulacak, olay yerine gelinip kazazede bulunduğunda o anki durum kontrol altına alınarak kurtarma çalışmaları başlayacaktır.
 • Eğitimin değerlendirilmesi, son test ve vedalaşma.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.