2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenliği

Eğitim 2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Eğitim Süreci
a) Kayıt işlemleri için Diploma  ve  Nüfus cüzdanının her iki yüzü taranmış şekilde  [email protected] adresine mail ile iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kursiyerin eğitim günü kimlik kartı basımı için 1 adet vesikalık fotoğraf ile gelmesi önemle rica olunur.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

g) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  Rektörü tarafından imzalanacaktır

Eğitim Maliyetleri
– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.000TL + % 18 KDV olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

YapıKredi Bankası    Bursa Niltim Şubesi Kadir ŞAHİN adına
IBAN: TR54 0006 7010 0000 0045 8551 97 Şube :1219 – 45855197

Hedef Kitle
Bu Sertifikayı 1. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika sahibi olanlar ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

Yasal Dayanak
a) 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b)

b) 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

c) 05.10.2013 tarihli 28786 sayılı yönetmelik EK 4/A ve EK 4/B bölüm II

d) 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı yönetmelik EK I madde 4

e) 17.07.2013 tarihli 28710 sayılı yönetmelik

f) 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun

g) 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

h) İskeleler, yaşam hatları, güvenlik ağları ile ilgili TSE standartları

Kişiye Kazandıracakları

 • Yüksekte güvenli çalışma planı hazırlamasını bilir
 • Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımları bilir. ( Paraşüt tipi emniyet kemeri, baret, lanyard, eldiven, karabinalar)
 • Yüksekte çalışmada kullanılan, iş ekipmanlarının güvenli çalışma yöntemlerini bilir ve uygular. (Mobil vinç, Menlift, Forklift vs )
 • Yüksekte çalışma ile ilgili genel kuralları ve acil durum planı hazırlamasını bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.                                                
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.   
 • İskele sökme ve kurma planı hazırlamasını bilir.
 • İskele çeşitlerini, standartlarını, kurulumunu ve sökümünü bilir.
 • İskelelerin kontrol ve denetimini yapar, periyodik kontrol formlarının düzenler.
 • İskelede gerekli olabilecek, çeşitli düğüm tekniklerini bilir ve uygular.
 • İskeleye çıkış ve inişlerde güvenli çalışma kurallarını bilir ve uygular.
 • İskele parçalarını (Ana bileşenleri) bilir ve kontrol eder.
 • İskele parçalarının istiflenmesi ve muhafazasını bilir.
 • İskele üretimi yapan firmadan, iskele hesaplarını ister ve kontrol eder.
 • Güvenlik ağlarının çeşitlerini, standartlarını, kurulmasını ve sökülmesini bilir.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarını ve parçalarını bilir.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarının kontrolü ve denetlemesini yapar.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarında uygulama yapar ve yaptırır.
 • Ankraj noktalarının oluşturulmasında yer tespitlerini yapar ve kontrol eder.
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
 • 26361 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ  verir.
 • İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere eğitim verebilir ve eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verir.

Kuruma Kazandıracakları
a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,

b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,

c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,

d) Yüksekte çalışma yapan personelin öz güveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,

e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.