2. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Eğitim Süreci
a) Kayıt işlemleri için Diploma  ve  Nüfus cüzdanının her iki yüzü taranmış şekilde  [email protected] adresine mail ile iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kursiyerin eğitim günü kimlik kartı basımı için 1 adet vesikalık fotoğraf ile gelmesi önemle rica olunur.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

g) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  rektörü tarafından imzalanacaktır.

Eğitim Maliyetleri
– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.000TL + % 18 KDV olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

 – YapıKredi Bankası         Bursa Niltim Şubesi Kadir ŞAHİN adına

  • IBAN: TR54 0006 7010 0000 0045 8551 97 Şube :1219 – 45855197

Hedef Kitle
Bu Sertifikayı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.

i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

Kişiye Kazandıracakları
– Yanma ve yangını bilir.

– Yangına sebep olan faktörleri bilir.

– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.

– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.

– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.

– Söndürme maddelerini bilir.

– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.

– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.

– Temiz hava solunum cihazını kullanır.

– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.

– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.

– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.

– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.

– Genel yangın eğitimi için program hazırlar. – Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.

– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.

– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.

– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.

– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.

– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.

– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.

– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.

– Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.

Yangın risk analizi yapabilir.

– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.